Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ


Μοναχός Χριστόφορος Λόλος έτος 1896-1977
Το κελί στη Αγία Παρασκευή

ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ