Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσει ευρύς διάλογος.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κυνηγών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και την αρμόδια υπηρεσία, εξέδωσε νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι (ΥΑ 183643/4418/17.12.2009) για την τρέχουσα περίοδο. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θάνος Μωραΐτης.
Στη σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο χαρακτηρίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι αναχρονιστικό, αντιφατικό και ασαφές και σημειώνει πως δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως και ουσιαστικά το Κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και Οδηγία 92/43) και οι Διεθνείς Συμβάσεις που έχει ήδη κυρώσει η χώρα μας (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση Βόννης, Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα κλπ).
Με τη νέα ρυθμιστική διευκρινίζεται ότι το κυνήγι απαγορεύεται σε όλες τις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών και ισχύουν σήμερα και όχι μόνο για τις περιοχές που κάηκαν το 2009.
Όπως υπογραμμίζεται, η έκδοση της εν λόγω απόφασης κρίθηκε επιβεβλημένη όχι για να παρακαμφθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας (το οποίο ανέστειλε την 103382/2740/4-8-2009 ΥΑ του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμιζόταν το κυνήγι κατά την τρέχουσα περίοδο 2009-2010), ούτε όμως για να ικανοποιηθεί η πλευρά των κυνηγών.
Η έκδοση της, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω νομικές εμπλοκές δεδομένου ότι 230.000 Έλληνες κυνηγοί έχουν ήδη πληρώσει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ποσά έκδοσης των αδειών τους. Επιπλέον εκτιμάται ότι την παρούσα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία φάση που διανύουμε, θα ήταν άδικο να στερηθούν οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές και συναφείς επιχειρήσεις της ορεινής , κυρίως, Ελλάδας που εξαρτώνται από τους κυνηγούς, από ένα σημαντικό για αυτούς οικονομικό πόρο.
«Είναι αυτονόητο»,
καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, «ότι η απόφαση αυτή εκδίδεται μόνον για την φετινή κυνηγετική περίοδο -που άλλωστε οδεύει προς την λήξη της- και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόκριμα για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον. Όπως ήδη ενημερώσαμε τόσο τους κυνηγούς όσο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε άμεσα ένα ευρύ διάλογο έτσι ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα του κυνηγιού στην Ελλάδα και να θέσουμε -επί τέλους-τις βάσεις για την αειφορική του άσκηση».

Ξεκινούν πάλι οι εργασίες κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας σε ερώτηση του Βουλευτή Μάριου Σαλμά.

Ξεκινούν πάλι οι εργασίες κατασκευής τόσο του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου όσο και των υπολοίπων δεκατριών που είχαν σταματήσει στις 13 Οκτωβρίου 2009 λόγω μη εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριου Σαλμά .
Στην ερώτησή του ο κ. Μάριος Σαλμάς κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ακυρώσει την απόφαση με την οποία παγώνουν οι κρίσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ από τα Συμβούλια επιλογής λόγω των προβλημάτων που προκαλούνται στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και ιδιαίτερα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Η Υπουργός Υγείας αναγνώρισε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις ΜΕΘ και για το λόγο αυτό μόλις πριν δύο ημέρες εστάλη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εξαιρεί τις κρίσεις των ιατρών που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ από τη γενικότερη αναστολή. Ο κ. Σαλμάς τόνισε ότι άμεσα έπρεπε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση για όλες τις κρίσεις διότι γίνεται χωρίς λόγο. Απαντώντας στην ίδια ερώτηση η κα Υπουργός δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των 2.000 νέων θέσεων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ που γίνονται 2.093 θέσεις σε εφαρμογή του Ν.3754/2009.