Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Ξεκινά από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009, η καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009, ξεκινά η καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με τον Ν. 3808/10-12-2009, με στόχο την στήριξη και την ενίσχυση των οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι όσοι λαμβάνουν προνοιακό επίδομα, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου (10-12-2009).
Το ποσό της πρώτης δόσης που αναλογεί σε κάθε έναν από τους παραπάνω δικαιούχους, ανέρχεται στα 200 € και η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επιταγή ταχυπληρωμής ΕΛ.ΤΑ..
Η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, που ξεκινά άμεσα την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μιας και με συντονισμένες ενέργειες, μερίμνησε τόσο για την σωστή και έγκαιρη καταγραφή των δικαιούχων, όσο και την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης.
Η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος, θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2010.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Στερνό αντίο στο Αποστόλη Η Δερβίση.


Έφυγε από κοντά μας ο Αποστόλης Η Δερβίσης για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ήταν άριστος οικογενειάρχης και καλοσυνάτος συγχωριανός Ο συγχωριανός μας άφησε τα εγκόσμια σε ηλικία 91 χρόνων. Άφησε πίσω της ωραιότατες αναμνήσεις σε όσους τον έζησαν και συναναστράφηκαν μαζί του. Με την παρουσία συγγενών, κατοίκων του Άνω Κερασόβου και της ευρύτερης περιοχής τελέστηκε τη Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009, η νεκρώσιμη ακολουθία για τον αποβιώσαντα Αποστόλη Η Δερβίση στον Ιερό ναό του χωριού μας. Δεκάδες συγγενείς, φίλοι, και γνωστοί ήταν όλοι εκεί, για το στερνό αντίο και για να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του. Καλό σου ταξίδι παππού Αποστόλη. Στους συγγενείς ευχόμαστε κουράγιο και καλή παρηγοριά και ας είναι ελαφρύ το χώμα του Άνω Κερασόβου που το σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ 24-12-2009


Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

«Διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α (H1N1)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων , τοπικού ενδιαφέροντος , που αφορούν την Α/θμια & Β/θμιας Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 145/23-06-2000, Τ.Α΄)
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» (ΦΕΚ ( ΦΕΚ 21/τ. Α΄/2-2-1996)
3.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 449 / 12-03-2009 , Τ.Β΄)
4.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 483/1977 και του άρθρου 5 του ΠΔ 484/1977 << διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου>>
5.Το αριθ. 130487/Γ1/22-10-2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & θρησκευμάτων «Διαδικασία αναστολής λειτουργίας σχολείων»
6.Την αριθ. Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.153109/ 23-11-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , με την οποία παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α(H1N1) .
7.Την αριθ. 11958/21-12-2009 εισήγηση του Νομιάτρου Ν. Αιτωλ/νίας , με την οποία εισηγείται τη διακοπή της λειτουργίας, λόγω συρροής κρουσμάτων γρίπης και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων για Α(H1N1) και για επτά ( 7 ) ημέρες ανερχόμενης από 22-12-2009 των παρακάτω σχολείων. Δημοτικό Σχολείο Θέρμου τμήμα Β1 και ΣΤ1, 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου( όλο το σχολείο), Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου τμήμα Β1, Δημοτικό Σχολείο Άνω Κερασόβου( όλο το σχολείο),2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα),2ο Νηπιαγωγείο Αντιρρίου (ολοήμερο τμήμα), Γυμνάσιο Παλαίρου με Λυκειακές τάξεις (Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου).
8.Τις αριθ. 100/08-01-2009 & 106/09-01-2009 (ΦΕΚ 97/27-01-2009 , Τ.Β΄) αποφάσεις μας , με τις οποίες ορίστηκαν Αντινομάρχες για το έτος 2009 και τους μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες υπηρεσιών της Ν.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επτά ημέρες ανερχόμενης από 22-12-2009,
ως στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης μας λόγους αναφέρουμε.

1. Δημοτικό Σχολείο Θέρμου τμήμα Β1 και ΣΤ1
2. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου( όλο το σχολείο)
3. Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου τμήμα Β1
4. Δημοτικό Σχολείο Άνω Κερασόβου( όλο το σχολείο)
5. 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα)
6. 2ο Νηπιαγωγείο Αντιρρίου (ολοήμερο τμήμα)
7. Γυμνάσιο Παλαίρου με Λυκειακές τάξεις (Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου)

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσει ευρύς διάλογος.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κυνηγών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και την αρμόδια υπηρεσία, εξέδωσε νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι (ΥΑ 183643/4418/17.12.2009) για την τρέχουσα περίοδο. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θάνος Μωραΐτης.
Στη σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο χαρακτηρίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι αναχρονιστικό, αντιφατικό και ασαφές και σημειώνει πως δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως και ουσιαστικά το Κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και Οδηγία 92/43) και οι Διεθνείς Συμβάσεις που έχει ήδη κυρώσει η χώρα μας (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση Βόννης, Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα κλπ).
Με τη νέα ρυθμιστική διευκρινίζεται ότι το κυνήγι απαγορεύεται σε όλες τις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών και ισχύουν σήμερα και όχι μόνο για τις περιοχές που κάηκαν το 2009.
Όπως υπογραμμίζεται, η έκδοση της εν λόγω απόφασης κρίθηκε επιβεβλημένη όχι για να παρακαμφθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας (το οποίο ανέστειλε την 103382/2740/4-8-2009 ΥΑ του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμιζόταν το κυνήγι κατά την τρέχουσα περίοδο 2009-2010), ούτε όμως για να ικανοποιηθεί η πλευρά των κυνηγών.
Η έκδοση της, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω νομικές εμπλοκές δεδομένου ότι 230.000 Έλληνες κυνηγοί έχουν ήδη πληρώσει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ποσά έκδοσης των αδειών τους. Επιπλέον εκτιμάται ότι την παρούσα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία φάση που διανύουμε, θα ήταν άδικο να στερηθούν οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές και συναφείς επιχειρήσεις της ορεινής , κυρίως, Ελλάδας που εξαρτώνται από τους κυνηγούς, από ένα σημαντικό για αυτούς οικονομικό πόρο.
«Είναι αυτονόητο»,
καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, «ότι η απόφαση αυτή εκδίδεται μόνον για την φετινή κυνηγετική περίοδο -που άλλωστε οδεύει προς την λήξη της- και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόκριμα για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον. Όπως ήδη ενημερώσαμε τόσο τους κυνηγούς όσο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε άμεσα ένα ευρύ διάλογο έτσι ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα του κυνηγιού στην Ελλάδα και να θέσουμε -επί τέλους-τις βάσεις για την αειφορική του άσκηση».

Ξεκινούν πάλι οι εργασίες κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας σε ερώτηση του Βουλευτή Μάριου Σαλμά.

Ξεκινούν πάλι οι εργασίες κατασκευής τόσο του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου όσο και των υπολοίπων δεκατριών που είχαν σταματήσει στις 13 Οκτωβρίου 2009 λόγω μη εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριου Σαλμά .
Στην ερώτησή του ο κ. Μάριος Σαλμάς κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ακυρώσει την απόφαση με την οποία παγώνουν οι κρίσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ από τα Συμβούλια επιλογής λόγω των προβλημάτων που προκαλούνται στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και ιδιαίτερα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Η Υπουργός Υγείας αναγνώρισε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις ΜΕΘ και για το λόγο αυτό μόλις πριν δύο ημέρες εστάλη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εξαιρεί τις κρίσεις των ιατρών που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ από τη γενικότερη αναστολή. Ο κ. Σαλμάς τόνισε ότι άμεσα έπρεπε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση για όλες τις κρίσεις διότι γίνεται χωρίς λόγο. Απαντώντας στην ίδια ερώτηση η κα Υπουργός δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των 2.000 νέων θέσεων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ που γίνονται 2.093 θέσεις σε εφαρμογή του Ν.3754/2009.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

«Φυσικό Πάρκο, ο Δήμος Αρακύνθου».


Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ζευγαράκι μετά τις επιτυχημένες περιβαλλοντικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε τις προηγούμενες χρονιές για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, με το νέο έτος 2010 θα υλοποιήσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Φυσικό Πάρκο, ο Δήμος Αρακύνθου».
Σύμφωνα με το Ν. 1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το δημοτικό σχολείο έχει την τύχη να βρίσκεται ανάμεσα στις δυο λίμνες (Λυσιμαχία –Τριχωνίδα) και στον ορεινό όγκο Αράκυνθο. Πλήθος ειδών χλωρίδας και πανίδας συναντά κανείς στα έξι δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, ενώ η αισθητική αξία και η ποικιλομορφία των βιοτόπων κεντρίζει το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη.
Βασική επιδίωξη προς τους μαθητές είναι η ενημέρωση, η προβολή και η ανάδειξη του φυσικού πάρκου Αράκυνθου, καθώς και η ευαισθητοποίηση τους για την προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών. Στόχος είναι να διαμορφώσουν θετικές συμπεριφορές απέναντι στον εαυτό τους, στο σύνολο (ομάδα-τοπική κοινωνία) και στο φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιτόπιες έρευνες στο πεδίο, γραπτές εργασίες, ερωτηματολόγια, εισηγήσεις, οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις και προβολή ντοκιμαντέρ, φωτογραφικό λεύκωμα, περιβαλλοντικά παιχνίδια, δημιουργία ενημερωτικών εντύπων, συμμετοχή του σχολείου σε διαγωνισμό κτλ.
Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος είναι κ. Διονύσης Χρ. Μαμάσης Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος, με την βοήθεια του διευθυντή του σχολείου κ. Νίκου Γυφτάκη και του δασκάλου της Πέμπτης τάξης κ. Θεόδωρο Ζβέρκα.
Θερμός υποστηριχτής της προσπάθειας αυτής είναι ο Δήμαρχος Αρακύνθου κ. Ντζάνης Απόστολος και χορηγός του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος ο Δήμος
http://fitiesnews.blogspot.com
/

Κυκλοφόρησε ημερολόγιο για το 2010 του συλλόγου μας


Κυκλοφόρησε ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2010 από το Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας Άνω Κεράσοβου Αρακύνθου .Πιστεύουμε ότι το ημερολόγιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια όλων των χωριανών που αγαπούν και σέβονται τον πολιτισμό αυτού του τόπου και την ιστορία του. Για να παραγγείλετε και να προμηθευτείτε το ημερολόγιο, επικοινωνήστε με το ταμία του συλλόγου μας
Κώστα Κατόπη τηλ: 6974-599090
Αποστόλης Δερβίσης: 6980-395550

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΦΩΤΟ ΠΑΛΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Δημοσιεύουμε φωτογραφίες παλιές από το Άνω Κεράσοβο για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Οι φωτογραφίες αφορούν τη κοινωνική ζωή του χωριού και αποτελούν σπάνια ντοκουμέντα. Όποιος έχει παλιές φωτογραφίες και επιθυμεί να μας στείλει ας επικοινωνήσει μαζί μας στο email: a.kerasobo@gmail.com
Περιμένουμε και εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε.
Μία φίλη καλή (επειδή θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, δημοσιεύουμε μόνο τα αρχικά της Γ.Κ.), μας έστειλε και ευχαρίστως δημοσιεύουμε παλιές φωτογραφίες από το Άνω Κεράσοβο το όμορφο χωριό της Αιτωλοακαρνανίας. Είναι φανερό πόσο αγαπά το χωριό μας και θέλησε με της φωτογραφίες να αποδώσει την αγάπη της. Ευχαριστούμε θερμά το φίλη μας, να είναι πάντα καλά και να αγγίζει με το φωτογραφικό υλικό της τις ψυχές όλων μας.

Αυξάνεται ο κατάλογος των κλειστών σχολείων λόγω γρίπης στην Αιτωλοακαρνανία.

Μέρα με τη μέρα μεγαλώνει ο κατάλογος των σχολείων που κλείνουν εξαιτίας της συρροής κρουσμάτων του Η1Ν1, καθώς η νέα γρίπη παρουσιάζει έξαρση. Κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα και για επτά ημέρες πολλά τμήματα και τάξεις σχολείων, λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων γρίπης, κατόπιν απόφασης της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα, το κλείσιμο αφορά τα κάτωθι σχολεία:
1). 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου όλο το σχολείο.
2).το Τμήμα Γ1 ,και το τμήμα Γ2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου.
3).η τάξη Δ΄, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας.
4).το τμήμα Γ1, η τάξη Δ ,και η τάξη ΣΤ του 21ο Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
5).1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού όλο το Σχολείο.
6). 5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου.
7).3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου , για επτά ημέρες , από 27/11/2009 έως και 03/12/2009 λόγω συρροής περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε μαθητές των ως άνω σχολικών μονάδων.
Επίσης θα παραμείνουν κλειστές και οι κατωτέρω σχολικές μονάδες , ήτοι :
8). 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας όλο το σχολείο.
9). Νηπιαγωγείο Μενιδίου όλο το σχολείο.
10). 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου το τμήμα Α2.
11). 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου τα τμήματα Α1,Δ1,ΣΤ2.
12). 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου το τμήμα Δ1.
13). 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου όλο το σχολείο.
14). 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου όλο το σχολείο.
15). 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου το τμήμα Β4.
16). Γυμνάσιο Νεοχωρίου όλο το σχολείο.
17). 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου το τμήμα Β Ηλεκτρονικών, για επτά ημέρες , από 28-11-2009 έως και 04-12-2009 λόγω συρροής περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε μαθητές των ως άνω σχολικών μονάδων.
Εμβολιαστείτε, συστήνει η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας
Από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι από αύριο (1 Δεκεμβρίου 2009) ξεκινά ο εμβολιασμός για τη νέα γρίπη Α (Η1Ν1).
Ο εμβολιασμός στο Μεσολόγγι, θα διεξάγεται στο κτίριο της Δ/νσης Υγείας , Σταυροπούλου 31, (Ραδιομέγαρο) τις ημέρες Δευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή (από 9.00π.μ-13.00μμ).
Στο Αγρίνιο, στο Τμήμα Υγείας Αγρινίου, 1ο χιλιόμετρο Αγρινίου –Αντιρρίου(πάνω από τα ΚΤΕΛ) κάθε Τρίτη και Πέμπτη τις ίδιες ώρες.
Μπορούν να εμβολιάζονται όλες οι υγιείς ομάδες πληθυσμού δηλαδή άτομα από τεσσάρων έως σαρανταεννέα ετών, καθώς και οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες απαραίτητες για τη εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Παρακαλούνται όσοι θα προσέλθουν να φέρουν μαζί τους τα Ατομικά Βιβλιάρια Νοσηλείας.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Κύπελλο: Παναιτωλικός - Πανιώνιος 0 - 0 (7 - 8 στα πέναλτι)


Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να κάνει την έκπληξη και να αποκλείσει τον Πανιώνιο από την επόμενη φάση του Κυπέλλου, αλλά δεν τα κατάφερε. Περίπου τρεις ώρες χρειάστηκαν για να βρεθεί ο κάτοχος του εισιτηρίου της πρόκρισης στο Αγρίνιο. Σε ένα ματς που... έσπασαν καρδιές ο Πανιώνιος κατάφερε να περάσει στην φάση των «16» του κυπέλλου Ελλάδος κερδίζοντας με 8-7 στα πέναλτι τον Παναιτωλικό και αφού στην κανονική διάρκεια και την παράταση δεν υπήρξε σκορ (0-0). Κορυφαίος για τον Νεοσμυρνιώτες ο τερματοφύλακας Ανδριόλας που έπιασε δύο πέναλτι, μοιραίοι οι Δέντσας και Αναστασιάδης για τους γηπεδούχους.
ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
0-1 Καστελιόνε, 1-1 Στογιάνοβιτς, 1-2 Μανιάτης, 2-2 Μουμίν, 2-3 Εστογιανόφ, 3-3 Βούκοβιτς, Άουτ ο Κουμορτζί, Δέντσας- απόκρουση από Ανδριόλα, 3-4 Ριέρα, 4-4 Ζουρούδης, 4-5 Αναστασόπουλος, 5-5 Μόρετς, 5-6 Σκούφαλης, 6-6 Μπαϊκαρά, 6-7 Τζαβέλας, 7-7 Μπελεβώνης, 7-8 Όμο, Αναστασιάδης απόκρουση από Ανδριόλα.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Μπαμπανιώτης, Μπακάκης (79΄ Μπελεβώνης), Βούκοβιτς, Αναστασιάδης, Μόρετς, Δέντσας, Λόπεζ, Θεωδωρίδης (90΄ Στογιάνοβιτς), Μπαικαρά Ζουρουδης, Χάντζιτς (75΄ Μουμίν).
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Ανδριόλας, Μανιάτης, Όμο, Ριερα, Μπάλαμπαν (77΄ Σκούφαλης), Καστελιόνε, Κουμορτζί, Γουνδουλάκης (65΄ Εστογιανόφ), Κοντοές, Νικολάου (87΄ Αναστασόπουλος), Τζαβέλας.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Ανθολόγιο Ιστορίας. Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας


«ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Ανθολόγιο Ιστορίας στην πορεία ενός δοξασμένου έθνους
Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Ένα «ανθολόγιο ιστορίας» εξέδωσε η Μητρόπολή μας, ως συνέχεια του ημερολογίου του 2008 που ήταν αφιερωμένο «εις την ένδοξόν μας και πολυπόθητη Πατρίδα, την Ελλάδα μας!» Ο καλαίσθητος τόμος ελπίζουμε ότι θα αγγίξει τις καρδιές των νέων ανθρώπων και όλων των Ελλήνων και θα εδραιώσει μέσα τους την αγάπη για την Πατρίδα ενώ θα εμπλουτίσει τις γνώσεις τους καθώς μέσα από ιστορικά τεκμήρια, κείμενα εποχής και λογοτεχνικά κείμενα προσεγγίζει όλες τις περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας.
Μετά από μία σειρά κειμένων που αναφέρονται στην ιδέα της Πατρίδος στην αγάπη γι’ αυτήν και στα σύμβολά της, ακολουθούν κείμενα για τα χρόνια της σκλαβιάς, του αγώνα για την ελευθερία και για τις σπουδαίες περιόδους του ελεύθερου κράτους, όπως τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς του, ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, οι Αγώνες για τη Βόρειο Ήπειρο, το έπος του 1940. Ο τόμος ολοκληρώνεται με ολόκληρο το κείμενο του «Ύμνου εις την Ελευθερία» του Διονυσίου Σολωμού.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εικονογράφηση του τόμου, έτσι ώστε οι ίδιες οι απεικονίσεις να γράφουν τη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας και να προσφέρουν το ερέθισμα για εμπεριστατωμένη ανάγνωση.
Κείμενα και ομιλίες των Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Μακρυγιάννη, Αλέξανδρου Υψηλάντη, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Παύλου Μελά, λογοτεχνικά κείμενα των Σπύρου Μελά, Θ. Πετσάλη – Διομήδη, Φ. Κόντογλου, Χρ. Ζαλοκώστα, ποιήματα των Λ. Μαβίλη, Γ. Δροσίνης, Ιω. Πολέμης, Αρ. Βαλαωρίτη κ. α. συνθέτουν ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, μέσα στο οποίο ξεχωρίζουν οι διδαχές του Αγ. Κοσμά, οι προτροπές του Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου Καντιώτου, και οι συμβουλές του Γέροντος Παϊσίου.
Στον τόμο περιλαμβάνεται και ομιλία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου για την Έξοδο του Μεσολογγίου.
Στο προλογικό του κείμενο ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς γράφει μεταξύ άλλων:
«Είμαστε Έλληνες! Δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό μας για την τιμή που μας χάρισε, να γεννηθούμε στην Ελλάδα, από Έλληνες γονείς και να ζούμε σ’ αυτήν.
Είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα!
Και τι είναι πατρίδα;
Κατά τον μεγάλο Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων: “Πατρίδα είναι ο τόπος που πρωτογνωρίζει κανείς τα πρόσωπα των γονέων του, ακούει τη γλυκειά τους φωνή. Στην πατρίδα μαθαίνει τη γλώσσα των πατέρων του και τους νόμους τους πατρικούς. Σ’ αυτήν παραλαμβάνει από τους προγόνους του και μεταδίδει εις τους απογόνους του την λαμπάδα της ζωής με την οποία συγκρατείται άσβεστη η σειρά του Γένους. Εδώ συλλαμβάνει τις πρώτες υψηλές έννοιες περί Θεού και Θρησκείας. Εδώ αναγεννάται με τα υπερφυσικά μυστήρια της πίστεως και γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού … Ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός οφείλει να αγαπά και να τιμά και να ευεργετεί την πατρίδα του …”.
Αυτή η πατρίδα, η Ελλάδα μας, ανά τους αιώνες, έμεινε η ίδια, γενναία, ατρόμητη, ηρωική, νικήτρια».
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10 – Τ.Κ. 302 00 – Μεσολόγγι
τηλ. 26310 22322 και 26310 22421 – fax: 2631028701
Email: agkosmas@otenet.gr, imaa@otenet.gr

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Την συνέχιση του δικαστικού αγώνα, των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας ενάντια στο έργο της Εκτροπής του Αχελώου, αποφάσισε η Νομαρχία


Την συνέχιση του δικαστικού αγώνα, των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας ενάντια στο έργο της Εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, αποφάσισε χθες βράδυ (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009), η συντριπτική πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας το οποίο συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η τελευταία απόφαση του ΣΤΕ (3054/2009).
Με την απόφασή του το ΣΤΕ έκρινε αντίθετο το σύνολο των έργων της Εκτροπής προς την κοινοτική νομοθεσία του περιβάλλοντος και υπέβαλε σειρά προδικαστικών ερωτημάτων προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ακόμη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του ΔΕΚ επί των προδικαστικών ερωτημάτων, αποφάσισε την κατάθεση νέας αίτησης αναστολής για το σύνολο των έργων της εκτροπής καθώς και νέα αίτηση ακύρωσης και αναστολής για τα συμπληρωματικά έργα και συγκεκριμένα για την κατασκευή τελικής επένδυσης Σήραγγας Εκτροπής Αχελώου σε μήκος 12 χιλ.
Έργο που δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2009.
Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας κατά της Εκτροπής του Αχελώου κ. Γιάννης Βαινάς ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό του πολύχρονου δικαστικού αγώνα, επεσήμανε την ανάγκη συνέχισής του.
Στην ομιλία του ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος χαρακτήρισε τον αγώνα των Αιτωλοακαρνάνων κατά της εκτροπής του Αχελώου «επιβεβλημένο δίκαιο και ηθικό, ο οποίος μέσω των θεσμών δικαιώνεται».
«Η απόφαση του ΣΤΕ αποτελεί κόλαφο για τον πρώην Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά και όσους ψήφισαν τον νόμο 3481 του 2006 για να νομιμοποιήσουν παράνομες αποφάσεις και πράξεις προκειμένου να συνεχιστεί ένα έργο φαραωνικό, ένα έργο εκτροπής της λογικής.
Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους του έργου και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας.
Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε επίορκοι του καθήκοντος μας απέναντι στο μέλλον του τόπου μας και στις επερχόμενες γενιές», υπογράμμισε ο κ. Σώκος.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας, από 22 Οκτωβρίου, θα διενεργήσει αντιγριπικά εμβόλια για την εποχική γρίπη

Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα διενεργήσει αντιγριπικά εμβόλια για την εποχική γρίπη στους ανασφαλίστους του Νομού, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Οι πρώτοι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22-10-2009, από τις 8:30 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι, στο Τμήμα Υγείας Αγρινίου (1ο χλμ Εθνικής οδού Αγρινίου - Αντιρρίου πάνω από τα ΚΤΕΛ τηλ:2631029403, 2641363450).
Οι δεύτεροι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23/10/2009, από τις 8:30 π.μ. έως 12:00 το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι στη Διεύθυνση Υγείας (Σταυροπούλου 31 τηλ:2641364109, 2631364107).
Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λόγω της εμφάνισης της νέας γρίπης από τον ιό Α/Η1Ν1, οι ομάδες υψηλού κινδύνου όπως διαμορφώθηκαν με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι οι εξής:
Υγιή παιδιά 6 μηνών – 5 ετών, για την αποφυγή ταυτόχρoνης νόσησης από διαφορετικούς τύπους του ιού της γρίπης. Τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Οι πάσχοντες από άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. Οι πάσχοντες από καρδιακή νόσο με σοβαρές καρδιοαιμοδυναμικές διαταραχές. Οι πάσχοντες από ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας ). Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες). Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki) για να ελαττωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη. Οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα. Οι πάσχοντες από χρόνια νεφροπάθεια. Μεταμοσχευθέντες. Έγκυες γυναίκες β΄ και γ΄ τριμήνου.
Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων ,οίκων ευγηρίας κ.α.) Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κλπ) Οι απασχολούμενοι στην πτηνοτροφία και την χοιροτροφία (εκτροφείς. σφαγείς κλπ) περιλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού.
Ο εμβολιασμός των ατόμων αυτών στοχεύει στην αποφυγή συν-λοίμωξης από το στέλεχος Η5Ν1 που κυκλοφορεί στα ζώα και από το στέλεχος Η1Ν1, που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον ανασυνδυασμό του ιού και την εμφάνιση κάποιου νέου στελέχους δυνητικά πανδημικού.
Παρακαλούνται όσοι ανασφάλιστοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιασθούν με το αντιγριπικό εμβόλιο να προσέλθουν στις αναφερόμενες υπηρεσίες τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο ανασφαλίστου.
Εμβόλια για τους ανασφαλίστους θα χορηγηθούν και από τα Κέντρα Υγείας του Νομού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.
Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο χορηγείται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με την γνωστή διαδικασία: συνταγογράφηση από τον θεράποντα ιατρό και προμήθεια από τα φαρμακεία στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στη περιοχή Κουβαράς του Δήμου Φυτειών, ενημερωτική επίσκεψη αγροτών για το φυτό Στέβια.

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: «Αποδεικτικά πειράματα και οικονομικότητα του είδους Stevia rebaudiana ως καινοτόμος εναλλακτική καλλιέργεια-τρόφιμο στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας» που χρηματοδοτεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε χθες (Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009) με επιτυχία, στη περιοχή Κουβαράς του Δήμου Φυτειών, ενημερωτική επίσκεψη αγροτών στους πειραματικούς – αποδεικτικούς αγρούς του προγράμματος, όπως προβλεπόταν από τη σχετική σύμβαση.
Η ενημερωτική επίσκεψη (ημέρα αγρού) ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του αντινομάρχη κ. Γιάννη Λύτρα και του δημάρχου Φυτειών κ. Παναγιώτη Τζαχρήστα.
Την τεχνική ενημέρωση πραγματοποίησε ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Πέτρος Λόλας, που αναφέρθηκε λεπτομερώς στην ιστορία, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, τις χρήσεις, τις απαιτήσεις καθώς και στα αποτελέσματα προσαρμοστικότητας του φυτού από τα πειράματα του προγράμματος στην Αιτωλοακαρνανία όπως και από ανάλογα πειράματα στον Ελλαδικό χώρο που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που έγιναν στην περιοχή παρουσίασε ο γεωπόνος της Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας, προϊστάμενος του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου του ΕΘΙΑΓΕ, κ. Ηλίας Ντζάνης.
Ο στόχος της επίσκεψης στον αγρό, που εντάσσεται στη προσπάθεια της Νομαρχίας για πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγών πάνω στο τομέα των καινοτόμων καλλιεργειών, πέτυχε πλήρως αφού οι αγρότες ήλθαν σε άμεση επαφή με ένα πραγματικά καινούργιο για τη χώρα μας φυτικό είδος και ενημερώθηκαν σε όλες τις πτυχές της καλλιέργειας του φυτού αυτού τόσο από τους επιστημονικά υπεύθυνους του προγράμματος, όσο και από τους αγρότες που πρωτοκαλλιεργούν το φυτό Στέβια.
Η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση των παραγωγών άνοιξε ένα καλό δρόμο για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των αγροτών πάνω σε θέματα νέων καλλιεργειών και τεχνικών παραγωγής.
Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε κατάλληλο χρόνο και για άλλες καινοτόμες ενέργειες και καλλιέργειες που διερευνά , όπως ο τομέας των Φαρμακευτικών Φυτών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ακόμη, ο Διευθυντής Γεωργίας της Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας κ. Κρινής, γεωπόνοι της Διεύθυνσης Γεωργίας, γεωτεχνικοί των ΕΑΣ, αγρότες της περιοχής, στελέχη ομάδων καπνοπαραγωγών και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι του αγροτικού χώρου.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ

Γιορτή κάστανου στο Άνω ΚεράσοβοΤο Άνω Κεράσοβο είναι ένα γραφικό χωριό του Δήμου Αρακύνθου πλημμυρισμένο από καστανιές. Βρίσκεται σε υψόμετρο 512μ και έχει απόσταση 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Αγρινίου. Η διοργάνωση έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Αρακύνθου και προτάθηκε να γίνεται την εποχή του φθινοπώρου, εποχή που γίνεται και η συγκομιδή του κάστανου. Το εορταστικό μέρος άρχισε νωρίς το απόγευμα. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και η αμέριστη συμπαράσταση όλων οδήγησε στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης.
Φωτογραφίες : Ηλίας Β Δερβίσης
Το blog akerasobo ευχαριστεί τον Ηλία Β Δερβίση για το φωτογραφικό υλικό

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας σε 528 εκλογικά τμήματα σε σύνολο 542 έχουν ως εξής:

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 34.916
2 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 27.293
3 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26.835
4 ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 25.724
5 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 23.777
6 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 14.857
7 ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 12.025
8 ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 11.920
9 ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10.304
10 ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 6.311
11 ΣΙΟΥΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 4.534
ΝΔ
1 ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30.035
2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17.807
3 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 17.157
4 ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 16.557
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 13.641
6 ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 9.477
7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 7.056
8 ΚΟΤΡΟΛΟΥ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6.039
9 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5.561
10 ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4.432
11 ΦΡΑΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.845

ΚΚΕ
1 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 3.644
2 ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2.598
3 ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.787
4 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 1.661
5 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1.607
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 1.147
7 ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.107
8 ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1.050
9 ΛΥΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 874
10 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 820
11 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 654

ΣΥΡΙΖΑ
1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 899
2 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 869
3 ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 785
4 ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 736
5 ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 552
6 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 508
7 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 439
8 ΔΡΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 392
9 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 363
10 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 358
11 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 259

ΛΑΟΣ
1 ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 1.121
2 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 871
3 ΤΣΑΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 773
4 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 717
5 ΚΑΛΑΒΡΥΖΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 686
6 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 578
7 ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 570
8 ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 426
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 419
10 ΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 385
11 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 271
Αναρτήθηκε από Messolonghi News Ηλεκτρονική Εφημερίδα Μεσολογγίου στις 9:28:00 μμ
Ενότητα Πολιτική

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΕΚΛΟΓΕΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

1. Ημερομηνία διενέργειας των εκλογών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.127 (ΦΕΚ 174 Α’/7.9.2009), οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ. 96/2007.
2. Δικαίωμα ψήφου
Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων του Κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ.1 του Π.Δ.96/2007).
Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.( άρθρο 5 του Π.Δ 96/2007).
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ.5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ.96/2007).
3. Προσέλευση και αναγνώριση των ψηφοφόρων
(Άρθρο 82 του Π.Δ. 96/2007)
Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, ένας-ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες ή όπως ειδικότερα ορίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα, οι οποίοι ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία.
Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή, βεβαίωση της υπηρεσίας τους ή της μονάδας τους ότι δεν έχουν εγγραφεί στις καταστάσεις του άρθρου 27 του Π.Δ.96/2007, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα που είναι εγγεγραμμένοι.
Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής (με τέτοιες έντυπες βεβαιώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα άρθρο 83 παρ.6 του Π.Δ. 96/2007).
4. Διπλοεγγεγραμμένοι
Σε περίπτωση τυχόν διπλοεγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα η ένδειξη Δ (διπλοεγγεγραμμένος).
Κατά την ψηφοφορία, ο διπλοεγγεγραμμένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ.2 του Π.Δ. 96/2007, έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας. Με αυτές τις έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις, εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.
Κατά την υπογραφή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να δοθεί από τους δικαστικούς αντιπροσώπους ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα και ιδιαίτερα στην ορθή αναγραφή του ειδικού εκλογικού αριθμού, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.
5. Ετεροδημότες
Όπως είναι ήδη γνωστό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους ετεροδημότες εκλογείς να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στην περίπτωση αυτή, πριν από το όνομα κάθε ετεροδημότη στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, φέρεται η ένδειξη Ε. Στους εκλογείς αυτούς, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
Συνεπώς οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν πρέπει να επιτρέπουν σε εκλογείς, οι οποίοι φέρουν την ένδειξη Ε στο βασικό εκλογικό κατάλογο, να ψηφίσουν.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι, για τον υπολογισμό των πραγματικά εγγεγραμμένων κάθε κοινού εκλογικού τμήματος, θα πρέπει να αφαιρούνται οι ετεροδημότες και να θεωρούνται εγγεγραμμένοι μόνο όσοι δεν φέρουν την ένδειξη Ε έμπροσθεν του ονόματός τους.
Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η πλασματική εμφάνιση στοιχείων, που αφορούν τόσο στο σύνολο του εκλογικού σώματος όσο και στο ποσοστό αποχής.
Περισσότερες πληροφορίες για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών παρέχονται σε σχετική εγκύκλιό μας.
6.Έκφραση προτίμησης εκλογέων υπέρ υποψηφίων των συνδυασμών
Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:
α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς και
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.
Συνιστάται στους δικαστικούς αντιπροσώπους η ανάρτηση πινακίδας σε κάθε εκλογικό τμήμα και σε εμφανές σημείο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που τίθενται από τους εκλογείς.
Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου, επισυνάπτεται πίνακας με τον αριθμό των εδρών, των υποψηφίων και των σταυρών προτίμησης, ανά εκλογική περιφέρεια.
Τα θέματα τα σχετικά με τους σταυρούς προτιμήσεως ρυθμίζονται διεξοδικά στα άρθρα 72, 73 και 74 του Π.Δ. 96/2007.
7. Ψηφοφορία στρατιωτικών, ναυτικών, μελών εφορευτικών επιτροπών, εφόρων, τακτικών και αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ανδρών φρουράς, διερμηνέων τουρκικής γλώσσας και κρατουμένων
α) Όσα αφορούν στην ψηφοφορία των εν λόγω κατηγοριών εκλογέων, ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια στα άρθρα 54, 62, 69 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008, 82 παρ.4, 6 ,7 και 8, 82 παρ.5 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008 και 83 παρ.5 του Π.Δ. 96/2007, καθώς και στην εγκύκλιό μας αριθ.38/54695/7.9.2009. Ειδικά για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας του άρθρου 64 της ανωτέρω νομοθεσίας, επειδή δεν καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, επισημαίνουμε ότι, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 62 και 69, που ρυθμίζουν τα σχετικά με την ψηφοφορία των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αντίστοιχα.
β) Επιπλέον, για την ψηφοφορία των ανδρών φρουράς των εκλογικών τμημάτων και του λοιπού στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, που διατίθεται για τις ανάγκες των εκλογών ή μετακινείται για άλλους υπηρεσιακούς λόγους, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 54 και 82 παρ.5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008 και 82 παρ.6 και 7 του Π.Δ. 96/2007. Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα του δήμου ή της κοινότητας όπου εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, βάσει ειδικών ονομαστικών καταστάσεων, που συντάσσονται και υπογράφονται από τον διοικητή της μονάδας στην οποία υπάγονται και εφόσον βέβαια είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, οι οποίοι έχουν επικυρωθεί από το οικείο Πρωτοδικείο. Οι καταστάσεις των εκλογέων αυτών, υποβάλλονται απευθείας στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 82 του Π.Δ. 96/2007.
Με την ίδια διαδικασία, ψηφίζει στο λιμένα έκτακτου κατάπλου και το προσωπικό των πολεμικών πλοίων, που λόγω υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα των εκλογών, δεν θα βρίσκεται σε προγραμματισμένο λιμένα κατάπλου.
Οι ναυτικοί ψηφίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.7 και 82 παρ.8 του Π.Δ. 96/2007 και στην αριθ.54960/8.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Κρατούμενοι, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, ψηφίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.2 του Π.Δ. 96/2007 και τα οριζόμενα στην αριθ.55180/8.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί ψηφίζουν είτε στο Δήμο ή την Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες.
Τέλος, επισημαίνεται ότι με την παρ.4 του άρθρου 29 του Ν.3731/2008, το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 69 του Π.Δ.96/2007 αντικαταστάθηκε. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα και στους αναπληρωτές εφόρους καθώς και σε όσους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς μετέχουν στην εκλογική διαδικασία - και εφόσον έχουν οριστεί γι’ αυτό με σχετική απόφαση του οικείου εφόρου – να ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Γενική Επισκευή Διδακτηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Ματαράγκας

Μια ακόμη, νέα, παρέμβαση στον τομέα της σχολικής στέγης στην Αιτωλοακαρνανία παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης.
Μετά από απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας (Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009), δημοπρατείται το έργο με τίτλο:
«Γενική Επισκευή Διδακτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ματαράγκας».Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 320.000€.