Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Ξεκινά από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009, η καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009, ξεκινά η καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με τον Ν. 3808/10-12-2009, με στόχο την στήριξη και την ενίσχυση των οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι όσοι λαμβάνουν προνοιακό επίδομα, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου (10-12-2009).
Το ποσό της πρώτης δόσης που αναλογεί σε κάθε έναν από τους παραπάνω δικαιούχους, ανέρχεται στα 200 € και η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επιταγή ταχυπληρωμής ΕΛ.ΤΑ..
Η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, που ξεκινά άμεσα την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μιας και με συντονισμένες ενέργειες, μερίμνησε τόσο για την σωστή και έγκαιρη καταγραφή των δικαιούχων, όσο και την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης.
Η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος, θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2010.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Στερνό αντίο στο Αποστόλη Η Δερβίση.


Έφυγε από κοντά μας ο Αποστόλης Η Δερβίσης για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Ήταν άριστος οικογενειάρχης και καλοσυνάτος συγχωριανός Ο συγχωριανός μας άφησε τα εγκόσμια σε ηλικία 91 χρόνων. Άφησε πίσω της ωραιότατες αναμνήσεις σε όσους τον έζησαν και συναναστράφηκαν μαζί του. Με την παρουσία συγγενών, κατοίκων του Άνω Κερασόβου και της ευρύτερης περιοχής τελέστηκε τη Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009, η νεκρώσιμη ακολουθία για τον αποβιώσαντα Αποστόλη Η Δερβίση στον Ιερό ναό του χωριού μας. Δεκάδες συγγενείς, φίλοι, και γνωστοί ήταν όλοι εκεί, για το στερνό αντίο και για να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του. Καλό σου ταξίδι παππού Αποστόλη. Στους συγγενείς ευχόμαστε κουράγιο και καλή παρηγοριά και ας είναι ελαφρύ το χώμα του Άνω Κερασόβου που το σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ 24-12-2009


Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

«Διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α (H1N1)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων , τοπικού ενδιαφέροντος , που αφορούν την Α/θμια & Β/θμιας Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 145/23-06-2000, Τ.Α΄)
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» (ΦΕΚ ( ΦΕΚ 21/τ. Α΄/2-2-1996)
3.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 449 / 12-03-2009 , Τ.Β΄)
4.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 483/1977 και του άρθρου 5 του ΠΔ 484/1977 << διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου>>
5.Το αριθ. 130487/Γ1/22-10-2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & θρησκευμάτων «Διαδικασία αναστολής λειτουργίας σχολείων»
6.Την αριθ. Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.153109/ 23-11-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , με την οποία παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α(H1N1) .
7.Την αριθ. 11958/21-12-2009 εισήγηση του Νομιάτρου Ν. Αιτωλ/νίας , με την οποία εισηγείται τη διακοπή της λειτουργίας, λόγω συρροής κρουσμάτων γρίπης και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων για Α(H1N1) και για επτά ( 7 ) ημέρες ανερχόμενης από 22-12-2009 των παρακάτω σχολείων. Δημοτικό Σχολείο Θέρμου τμήμα Β1 και ΣΤ1, 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου( όλο το σχολείο), Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου τμήμα Β1, Δημοτικό Σχολείο Άνω Κερασόβου( όλο το σχολείο),2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα),2ο Νηπιαγωγείο Αντιρρίου (ολοήμερο τμήμα), Γυμνάσιο Παλαίρου με Λυκειακές τάξεις (Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου).
8.Τις αριθ. 100/08-01-2009 & 106/09-01-2009 (ΦΕΚ 97/27-01-2009 , Τ.Β΄) αποφάσεις μας , με τις οποίες ορίστηκαν Αντινομάρχες για το έτος 2009 και τους μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες υπηρεσιών της Ν.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επτά ημέρες ανερχόμενης από 22-12-2009,
ως στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης μας λόγους αναφέρουμε.

1. Δημοτικό Σχολείο Θέρμου τμήμα Β1 και ΣΤ1
2. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου( όλο το σχολείο)
3. Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου τμήμα Β1
4. Δημοτικό Σχολείο Άνω Κερασόβου( όλο το σχολείο)
5. 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα)
6. 2ο Νηπιαγωγείο Αντιρρίου (ολοήμερο τμήμα)
7. Γυμνάσιο Παλαίρου με Λυκειακές τάξεις (Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου)

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσει ευρύς διάλογος.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κυνηγών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και την αρμόδια υπηρεσία, εξέδωσε νέα ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι (ΥΑ 183643/4418/17.12.2009) για την τρέχουσα περίοδο. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θάνος Μωραΐτης.
Στη σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο χαρακτηρίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι αναχρονιστικό, αντιφατικό και ασαφές και σημειώνει πως δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως και ουσιαστικά το Κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και Οδηγία 92/43) και οι Διεθνείς Συμβάσεις που έχει ήδη κυρώσει η χώρα μας (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση Βόννης, Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα κλπ).
Με τη νέα ρυθμιστική διευκρινίζεται ότι το κυνήγι απαγορεύεται σε όλες τις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών και ισχύουν σήμερα και όχι μόνο για τις περιοχές που κάηκαν το 2009.
Όπως υπογραμμίζεται, η έκδοση της εν λόγω απόφασης κρίθηκε επιβεβλημένη όχι για να παρακαμφθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας (το οποίο ανέστειλε την 103382/2740/4-8-2009 ΥΑ του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμιζόταν το κυνήγι κατά την τρέχουσα περίοδο 2009-2010), ούτε όμως για να ικανοποιηθεί η πλευρά των κυνηγών.
Η έκδοση της, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω νομικές εμπλοκές δεδομένου ότι 230.000 Έλληνες κυνηγοί έχουν ήδη πληρώσει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ποσά έκδοσης των αδειών τους. Επιπλέον εκτιμάται ότι την παρούσα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία φάση που διανύουμε, θα ήταν άδικο να στερηθούν οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές και συναφείς επιχειρήσεις της ορεινής , κυρίως, Ελλάδας που εξαρτώνται από τους κυνηγούς, από ένα σημαντικό για αυτούς οικονομικό πόρο.
«Είναι αυτονόητο»,
καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, «ότι η απόφαση αυτή εκδίδεται μόνον για την φετινή κυνηγετική περίοδο -που άλλωστε οδεύει προς την λήξη της- και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόκριμα για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον. Όπως ήδη ενημερώσαμε τόσο τους κυνηγούς όσο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε άμεσα ένα ευρύ διάλογο έτσι ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα του κυνηγιού στην Ελλάδα και να θέσουμε -επί τέλους-τις βάσεις για την αειφορική του άσκηση».

Ξεκινούν πάλι οι εργασίες κατασκευής του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας σε ερώτηση του Βουλευτή Μάριου Σαλμά.

Ξεκινούν πάλι οι εργασίες κατασκευής τόσο του νέου Νοσοκομείου Αγρινίου όσο και των υπολοίπων δεκατριών που είχαν σταματήσει στις 13 Οκτωβρίου 2009 λόγω μη εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριου Σαλμά .
Στην ερώτησή του ο κ. Μάριος Σαλμάς κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ακυρώσει την απόφαση με την οποία παγώνουν οι κρίσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ από τα Συμβούλια επιλογής λόγω των προβλημάτων που προκαλούνται στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και ιδιαίτερα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Η Υπουργός Υγείας αναγνώρισε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις ΜΕΘ και για το λόγο αυτό μόλις πριν δύο ημέρες εστάλη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εξαιρεί τις κρίσεις των ιατρών που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ από τη γενικότερη αναστολή. Ο κ. Σαλμάς τόνισε ότι άμεσα έπρεπε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση για όλες τις κρίσεις διότι γίνεται χωρίς λόγο. Απαντώντας στην ίδια ερώτηση η κα Υπουργός δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των 2.000 νέων θέσεων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ που γίνονται 2.093 θέσεις σε εφαρμογή του Ν.3754/2009.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

«Φυσικό Πάρκο, ο Δήμος Αρακύνθου».


Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ζευγαράκι μετά τις επιτυχημένες περιβαλλοντικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε τις προηγούμενες χρονιές για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, με το νέο έτος 2010 θα υλοποιήσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Φυσικό Πάρκο, ο Δήμος Αρακύνθου».
Σύμφωνα με το Ν. 1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το δημοτικό σχολείο έχει την τύχη να βρίσκεται ανάμεσα στις δυο λίμνες (Λυσιμαχία –Τριχωνίδα) και στον ορεινό όγκο Αράκυνθο. Πλήθος ειδών χλωρίδας και πανίδας συναντά κανείς στα έξι δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, ενώ η αισθητική αξία και η ποικιλομορφία των βιοτόπων κεντρίζει το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη.
Βασική επιδίωξη προς τους μαθητές είναι η ενημέρωση, η προβολή και η ανάδειξη του φυσικού πάρκου Αράκυνθου, καθώς και η ευαισθητοποίηση τους για την προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών. Στόχος είναι να διαμορφώσουν θετικές συμπεριφορές απέναντι στον εαυτό τους, στο σύνολο (ομάδα-τοπική κοινωνία) και στο φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιτόπιες έρευνες στο πεδίο, γραπτές εργασίες, ερωτηματολόγια, εισηγήσεις, οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις και προβολή ντοκιμαντέρ, φωτογραφικό λεύκωμα, περιβαλλοντικά παιχνίδια, δημιουργία ενημερωτικών εντύπων, συμμετοχή του σχολείου σε διαγωνισμό κτλ.
Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος είναι κ. Διονύσης Χρ. Μαμάσης Περιβαλλοντολόγος-Χαρτογράφος, με την βοήθεια του διευθυντή του σχολείου κ. Νίκου Γυφτάκη και του δασκάλου της Πέμπτης τάξης κ. Θεόδωρο Ζβέρκα.
Θερμός υποστηριχτής της προσπάθειας αυτής είναι ο Δήμαρχος Αρακύνθου κ. Ντζάνης Απόστολος και χορηγός του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος ο Δήμος
http://fitiesnews.blogspot.com
/

Κυκλοφόρησε ημερολόγιο για το 2010 του συλλόγου μας


Κυκλοφόρησε ημερολόγιο τοίχου για το έτος 2010 από το Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας Άνω Κεράσοβου Αρακύνθου .Πιστεύουμε ότι το ημερολόγιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια όλων των χωριανών που αγαπούν και σέβονται τον πολιτισμό αυτού του τόπου και την ιστορία του. Για να παραγγείλετε και να προμηθευτείτε το ημερολόγιο, επικοινωνήστε με το ταμία του συλλόγου μας
Κώστα Κατόπη τηλ: 6974-599090
Αποστόλης Δερβίσης: 6980-395550